Yhtiö

Sievi Capital

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

 

Visio

Sievi Capital on halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.

Arvot

icon

Yrittäjämäisyys

icon

Ketteryys

icon

Sitoutuminen

Sievi Capital lyhyesti

 • Suomalainen julkisesti noteerattu pääomasijoitusyhtiö
 • Itsenäiseksi yhtiöksi 2012
 • Osake julkisesti noteerattu: Nasdaq Helsinki (kaupankäyntitunnus SIEVI)
 • Strategian keskiössä omistaja-arvon luominen ja pääomasijoitukset listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin
 • Kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee yritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista
 • Tavoitteena olla yrittäjien ja potentiaalisten kohdeyhtiöiden muiden avainhenkilöiden halutuin kumppani merkittävän kasvuloikan toteuttamiseksi ja yritysarvon kasvattamiseksi

 

Parempaa tuottoa pääomasijoitusmarkkinoilta

Sievi Capitalin osakkeeseen sijoittamalla pääsee osalliseksi hyvätuottoiseen listaamattomien yritysten pääomasijoitusmarkkinaan

Yhtiörakenne

Sievi Capital

grey_icon
grey_icon
grey_icon
grey_icon
Sijoitustoiminta ja sen tavoitteet

Kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien aktiivinen kumppani

 • Teemme enemmistösijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto sijoitushetkellä vaihtelee tyypillisesti 15–100 miljoonan euron välillä
 • Kohdeyhtiömme ovat sijoitushetkellä kannattavia ja kassavirtapositiivisia
 • Olemme kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka rohkaisee harkittuun riskinottoon ja yritysjärjestelyihin sekä liiketoiminnan kasvuharppauksiin ja uusiin avauksiin
 • Kehitämme kohdeyhtiöidemme organisaatioita ja prosesseja, sekä optimoimme yhtiöiden rahoitusratkaisuja
 • Sijoituksemme ovat toimialasta riippumattomia ja tärkeintä on, että yrityksellä on edellytyksiä kasvaa toimialansa parhaimmistoon
 • Tavoittelemme kohdeyhtiöiden merkittävää kasvua ja arvonluontia, joka realisoituu irtautumishetkellä
 • Yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä osa sijoitusprosessiamme ja vaadimme kohdeyhtiöiltämme sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen
 • Teemme sijoitukset suoraan taseestamme, mikä mahdollistaa ketterän ja joustavan sijoitustoiminnan, joka ei ole sidottu määräaikoihin

 

Sievi Capital omistajana

Merkittävien kasvuharppausten strateginen ja rahoituksellinen tuki

 • Olemme kohdeyritystemme aktiivinen enemmistöomistaja ja ohjaamme yhtiöitämme ammattimaisen hallitustyöskentelyn kautta
 • Oman osaamisemme lisäksi kohdeyhtiömme hyötyvät laajoista ja monipuolisista verkostoistamme
 • Tarjoamme yrittäjille erityistä lisäarvoa vaativissa muutostilanteissa, kuten yrityskaupoissa, toimialajärjestelyissä, kansainvälistymisessä ja sukupolvenvaihdostilanteissa
 • Rakennamme yhteisen kasvustrategian ja varmistamme lisäresurssit ja rahoituksellisen joustavuuden kasvun toteuttamiseksi
 • Kohdeyhtiöissämme johto on poikkeuksetta merkittävä omistaja ja yhtiöiden henkilöstön omistus räätälöidään kuhunkin sijoitustilanteeseen, yritysten kasvuvaiheeseen ja henkilöstön omiin toiveisiin sopivaksi
 • Sijoituksille tehdään sijoitusvaiheessa irtautumissuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Omistusaikamme päättyy ja omistus siirretään uudelle taholle yrityksen strategisen kehittämisen tullessa uuteen vaiheeseen
 • Irtaantumisen yhteydessä kohdeyhtiöidemme arvonnoususta hyötyvät kaikki yrityksen omistajat, niin avainhenkilöomistajat kuin sijoittajat

 

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

 • Oman pääoman tuotto pitkällä aikavälillä vähintään 13 %
 • Nettovelkaantumisaste korkeintaan 20 %

Osinkopolitiikka

 • Varsinaisena osinkona pyritään jakamaan vuosittain noin 3 % osakekohtaisesta substanssiarvosta
 • Tämän lisäksi voidaan jakaa lisäosinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen

 

Vastuullisuus

Sievi Capital on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti sijoituspäätöksissään ja omistajana.
Sievi Capitalin vastuullisen sijoittamisen periaatteet: Lue dokumentti

Pääomasijoittajat ry on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. Sievi Capital noudattaa näitä suosituksia tällä sivustolla. Lataa täältä Pääomasijoittajien avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset.

Historia

Sievi Capital Oyj aloitti toimintansa nykymuodossaan vuoden 2012 alussa, kun silloinen Sievi Capital Oyj jakautui kahdeksi toisistaan erilliseksi pörssilistatuksi yhtiöksi; sijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj:ksi ja sopimusvalmistuskonserni Scanfil Oyj:ksi. Sievi Capitalin sijoitustoiminnan fokus siirrettiin asteittain laaja-alaisesta sijoitustoiminnasta pääomasijoitustoimintaan ja vuoden 2017 lopusta eteenpäin yhtiön sijoitukset ovat koostuneet yksinomaan pääomasijoituksista.

Ⓒ2021 Sievi Capital Oyj