Sievi Capital omistajana

Sitoutunut kumppani kohdeyrityksille

Sievi Capital on pitkäaikainen ja sitoutunut kumppani kohdeyrityksillemme, suomalaisille listaamattomille pk-yrityksille. Tulemme kohdeyritystemme yrittäjien kumppaniksi jakamaan riskiä ja mahdollistamaan yrityksen potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen tuellamme.

Teemme kohdeyhtiöillemme sijoitushetkellä liiketoimintasuunnitelman ja irtautumissuunnitelman. Toimimme tavoitteellisesti, kehitämme yrityksiä systemaattisesti ja päivitämme säännöllisesti suunnitelmia. Olemalla joustava irtautumisen ajoituksessa varmistamme parhaan mahdollisen hinnan irtautumisvaiheessa.

Sievi Capital kehittää kohdeyhtiöitään aktiivisella omistajuudella yhdessä ammattimaisten neuvonantajiemme verkoston kanssa. Tavoitteemme ovat korkealla, ja kun kohdeyhtiöidemme liiketoiminta kehittyy ja niiden arvo kasvaa, sekä kohdeyhtiöiden omistajayrittäjät että Sievi Capitalin osakkeenomistajat hyötyvät.

Kasvatamme arvoa aktiivisella omistajuudella

Tarjoamme kohdeyhtiöidemme käyttöön Sievi Capitalin operatiivisen johdon tuen ja kokeneen neuvonantajaverkostomme resurssit.

Tuomme yhtiön hallitukseen osaamista, kokemusta ja strategista näkemystä.

Varmistamme, että yhtiön johdolla on käytettävissään riittävät resurssit ja täydennämme niitä tarvittaessa.

Uudistamme raportointikäytännöt ja kehitämme niihin liittyvää seurantaa.

Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat olennainen osa toimintaamme ja kohdeyhtiön kehittämistä.

Panostamme kasvuun, vahvistamme orgaanista kasvupolkua ja varmistamme siihen riittävät resurssit.

Otamme aktiivisen roolin kohdeyhtiön kasvattamisessa yrityskaupoilla. Teemme avauksia, laskelmia ja valmisteluja.

Tuemme yhtiötä kansainvälistymisessä. Tarjoamme yhtiön käyttöön tietoa, kokemusta ja verkostoja.

Suunnittelemme yhtiölle parhaiten sopivan rahoituksen, olemme mukana neuvotteluissa ja valitsemassa yhteistyökumppaneita.

Vastuullinen omistaja

Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat olennainen osa omaa toimintaamme sekä kehitystyötä kohdeyhtiöissämme. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on liitetty osaksi Sievi Capitalin sijoitusten päätöksentekoprosessia ja omistajakäytäntöjä. Uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehittäessä Sievi Capital näkee tärkeänä ymmärtää sijoituskohteiden ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Sievi Capitalin vastuullisen sijoittamisen politiikka

Pääomasijoittajat ry on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. Sievi Capital noudattaa näitä suosituksia tällä sivustolla.

Pääomasijoittajat ry:n avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset

KH-Koneiden rohkea visio sai riskin jakajan

Sievi Capital sijoitti KH-Koneisiin vuonna 2017. Sen jälkeen yhtiö on laajentunut uusille toimialoille, mennyt Ruotsin markkinoille ja yli kaksinkertaistanut liikevaihtonsa. Yrittäjien rohkea visio on kantanut ja samalla yhtiö on säilyttänyt sille ominaisen hengen.

Lue lisää

Lukitusalan edelläkävijä toi sijoituksen takaisin kymmenkertaisena

Sievi Capital sijoitti iLOQ:iin sen varhaisina vuosina ja tuki omistajana yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä. Innovatiivisen yrityksen johtoa miellytti ”yrittäjähenkinen ja olennaiset asiat tunnistava” omistaja.

Lue lisää