Sievi Capital omistajana

Sitoutunut kumppani

Sievi Capital on sitoutunut kumppani suomalaisille listaamattomille pk-yrityksille. Olemme kohdeyritystemme yrittäjien kumppani, jaamme riskiä ja mahdollistamme tuellamme yrityksen potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen. Olemme muutosmatkalla pääomasijoitusyhtiöstä kohti monialakonsernia. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on muuttua kohdeyhtiömme KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi.

Lue lisää strategiamuutoksestamme täältä

Sievi Capitalin muiden kohdeyhtiöiden kehittäminen jatkuu entiseen tapaan, ja niistä on tarkoitus irtautua arvonluonnin kannalta optimaalisessa vaiheessa. Kohdeyhtiöiden irtautumisista tulevina vuosina saadut varat on tarkoitus käyttää KH-Koneet Groupia tukeviin yritysostoihin, muiden kohdeyhtiöiden kehittämiseen ja osinkoihin.

 

Kasvatamme arvoa aktiivisella omistajuudella

Tarjoamme kohdeyhtiöidemme käyttöön Sievi Capitalin operatiivisen johdon tuen ja kokeneen neuvonantajaverkostomme resurssit.

Tuomme yhtiön hallitukseen osaamista, kokemusta ja strategista näkemystä.

Varmistamme, että yhtiön johdolla on käytettävissään riittävät resurssit ja täydennämme niitä tarvittaessa.

Uudistamme raportointikäytännöt ja kehitämme niihin liittyvää seurantaa.

Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat olennainen osa toimintaamme ja kohdeyhtiön kehittämistä.

Panostamme kasvuun, vahvistamme orgaanista kasvupolkua ja varmistamme siihen riittävät resurssit.

Otamme aktiivisen roolin kohdeyhtiön kasvattamisessa yrityskaupoilla. Teemme avauksia, laskelmia ja valmisteluja.

Tuemme yhtiötä kansainvälistymisessä. Tarjoamme yhtiön käyttöön tietoa, kokemusta ja verkostoja.

Suunnittelemme yhtiölle parhaiten sopivan rahoituksen, olemme mukana neuvotteluissa ja valitsemassa yhteistyökumppaneita.

Vastuullinen omistaja

Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat olennainen osa omaa toimintaamme sekä kehitystyötä kohdeyhtiöissämme. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on liitetty osaksi Sievi Capitalin sijoitusten päätöksentekoprosessia ja omistajakäytäntöjä. Sievi Capital näkee tärkeänä ymmärtää sijoituskohteiden ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Pääomasijoittajat ry on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. Sievi Capital noudattaa näitä suosituksia tällä sivustolla.

Pääomasijoittajat ry:n avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset

KH-Koneiden rohkea visio sai riskin jakajan

Sievi Capital sijoitti KH-Koneisiin vuonna 2017. Sen jälkeen yhtiö on laajentunut uusille toimialoille, mennyt Ruotsin markkinoille ja yli kaksinkertaistanut liikevaihtonsa. Yrittäjien rohkea visio on kantanut ja samalla yhtiö on säilyttänyt sille ominaisen hengen.

Lue lisää

Lukitusalan edelläkävijä toi sijoituksen takaisin kymmenkertaisena

Sievi Capital sijoitti iLOQ:iin sen varhaisina vuosina ja tuki omistajana yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä. Innovatiivisen yrityksen johtoa miellytti ”yrittäjähenkinen ja olennaiset asiat tunnistava” omistaja.

Lue lisää