Tietoa Sievi Capitalista

Sievi Capital lyhyesti

Sievi Capital on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia listaamattomiin pieniin sekä keskisuuriin kotimaisiin yrityksiin. Olemme kohdeyhtiöidemme johdon ja kanssaomistajien luotettava ja pitkäaikainen kumppani, joka tukee kohdeyhtiöiden kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista aktiivisella omistajuudella. Aktiivinen kumppanuutemme luo lisäarvoa myös osakkeenomistajillemme.

Teemme sijoituksemme aina suoraan taseestamme, mikä mahdollistaa sijoitustoiminnan ketteryyden ja joustavuuden. Kaikessa toiminnassamme olemme sitoutuneet vastuullisiin ja eettisiin toimintatapoihin. Sievi Capitalin osake on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Avainluvut

5

Kohdeyhtiötä

15-100

Tyypillisen sijoituskohteemme liikevaihto (m€)

452

Sijoituskohteidemme yhteenlaskettu liikevaihto (m€)

5-15

Kertasijoituksemme (m€)

Tilaa uutiskirjeemme -

Haluatko saada ajankohtaista tietoa Sievi Capitalista sähköpostiisi?

  x

  Visio

  Sievi Capitalin visiona on olla halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.

  Arvot

  Yrittäjämäisyys

  Olemme kohdeyritystemme johdon ja kanssaomistajien kumppani sekä aktiivinen enemmistöomistaja, joka pystyy tukemaan yrityksiä monella eri rintamalla. Suhteemme yritykseen on paljon enemmän kuin vain omistamista, se on yhdessä yrittämistä.

  Ketteryys

  Teemme sijoitukset suoraan taseestamme, mikä mahdollistaa ketterän ja joustavan sijoitustoiminnan, joka ei ole sidottu määräaikoihin. Jotta yhteinen kasvustrategiamme toteutuu, varmistamme yrityksen tarvitsemat lisäresurssit ja rahoituksellisen joustavuuden.

  Sitoutuminen

  Olemme pitkäjänteinen omistaja. Omistuksemme ei ole sidottu määräaikoihin, vaan haluamme kehittää kohdeyhtiöidemme liiketoimintaa ja kasvattaa niiden arvoa aktiivisella yhteistyöllä.

  Vastuullisuus

  Vastuullisen sijoittamisen periaatteet on liitetty osaksi Sievi Capitalin sijoitusten päätöksentekoprosessia ja omistajakäytäntöjä. Sijoitamme vain suomalaisiin yhtiöihin, joilta vaadimme sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

  Sijoitusstrategia

  Sijoitamme pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin, joiden
  liikevaihto on 15–100 miljoonaa euroa. Kertasijoituksemme on
  5–15 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on tehdä 1–2 sijoitusta
  vuodessa.

  Haemme vahvoja yhtiöitä, joilla on kannattavaa liiketoimintaa
  ja positiivinen kassavirta. Niillä on mahdollisuus kasvaa selvästi
  toimialaa nopeammin ja saavuttaa merkittävä markkina-asema

  Tavoittelemme aina enemmistöomistusta tai riittävää
  määräysvaltaa strategian valitsemiseksi, muuttamiseksi
  ja toteuttamiseksi.

  Teemme sijoituksemme suoraan yhtiön taseesta. Sijoitustoimintamme
  on joustavaa ja palvelee parhaalla tavalla
  kohdeyhtiön arvonluontia. Sijoituksemme eivät ole tiukasti
  sidottuja määräaikoihin, vaan toimimme ketterästi.

  Historia

  Sievi Capital aloitti toimintansa nykymuodossaan vuoden 2012 alussa, kun silloinen Sievi Capital Oyj jakautui kahdeksi toisistaan erilliseksi pörssilistatuksi yhtiöksi; sijoitusyhtiö Sievi Capitaliksi ja sopimusvalmistuskonserni Scanfiliksi. Sievi Capitalin sijoitustoiminnan fokus siirrettiin asteittain laaja-alaisesta sijoitustoiminnasta pääomasijoitustoimintaan ja vuoden 2017 lopusta eteenpäin yhtiön sijoitukset ovat koostuneet yksinomaan pääomasijoituksista.