Käyttöehdot

Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Verkkosivuston sisällön omistaa ja sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Sievi Capital Oyj:lle (jäljempänä Sievi Capital). Sievi Capital ja sen verkkosivustolla olevat merkit ja logot ovat Sievi Capitalin ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tällaisten Sievi Capitalille kuuluvien immateriaalioikeuksien kuten tekijänoikeuden alaisen materiaalin ja tavaramerkkien luvaton käyttö on lailla kielletty.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin sivujen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Sievi Capitalin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja aineistoa Sievi Capitalille (esimerkiksi pyyntöjä ja palautetta) joko sähköpostitse tai tämän verkkosivuston kautta, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: (i) toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet ennen sen toimittamista; (iii) sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa aineisto Sievi Capitalille, ja Sievi Capitalilla on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineistoa sen omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Sievi Capitalia kohtaan ja sitoudut hyvittämään Sievi Capitalille kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.
Vastuut

Verkkosivuston sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Sivustolla esiintyvien tietojen ja palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Sievi Capital ei vastaa sivuston tai niiden sisältämien tietojen ja palveluiden oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai täsmällisyydestä, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata. Sievi Capital ei vastaa mistään tappiosta tai vahingosta, joka johtuu siitä, että sivujen käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien sivuille toimittamaan tietoon.

Henkilötietojen käsittely

Joissakin verkkosivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön yhteydessä. Sievi Capital käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kerättyjä tietoja voidaan tallentaa Sievi Capitalin henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään kyseisten rekisterien tietosuojaselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Sievi Capitaliin. Sievi Capital oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivujen tietosuojaselosteessa alla.

Evästekäytännöt

Verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookies) Sievi Capitalin palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Evästeiden käyttöä kuvataan tarkemmin verkkosivujen tietosuojaselosteessa.

Oikeus muutoksiin

Sievi Capital pidättää oikeuden muuttaa sivujen sisältöä, käyttöehtoja, tai verkkopalveluita ilman ennakkoilmoitusta ja oikeuden estää pääsy verkkopalveluun koska tahansa. Suosittelemme, että palaat lukemaan nämä käyttöehdot ajoittain pysyäksesi ajan tasalla niihin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sievi Capitalin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Sievi Capitalin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Sievi Capital ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Sievi Capital Oyj