Taloudellista tietoa

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

  2021 2020 2019 2018 2017
Liikevoitto, MEUR 20,2 11,7 16,0 16,3 16,0
Tilikauden tulos, MEUR 18,4 9,9 12,8 13,5 12,8
Oma pääoma, MEUR 93,5 77,3 78,1 67,0 53,5
Taseen loppusumma, MEUR 113,5 83,5 81,5 79,8 79,3
Henkilöstö keskimäärin 7 5 4 4 3
Oman pääoman tuotto-% 21,6 12,7 17,7 22,5 27,2
Nettovelkaantumisaste, % 8,6 -11,1 -41,2 4,9 30,2
Tulos/osake, EUR 0,32 0,17 0,22 0,23 0,22
Osinko/osake, EUR (1) (2) 0,00-0,05 0,04  0,04 0,18 0,00
Substanssiarvo/osake, EUR 1,61 1,33 1,35 1,16 0,93

(1) Vuoden 2018 luku sisältää helmikuussa 2020 maksetun 0,15 euron osakekohtaisen lisäosingon.


(2) Hallituksen voitonjakoehdotus on, että tilikaudelta 2021 ei jaettaisi osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,05 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Vuoden 2021 tunnusluvut on esitetty osakekohtaisen osingon vaihteluvälin (0,00-0,05 euroa) puitteissa

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

  • Oman pääoman tuotto pitkällä aikavälillä vähintään 13 %
  • Nettovelkaantumisaste korkeintaan 20 %

Osinkopolitiikka

  • Varsinaisena osinkona pyritään jakamaan vuosittain noin 3 % osakekohtaisesta substanssiarvosta
  • Tämän lisäksi voidaan jakaa lisäosinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen

    Lue lisää osingoista