Sijoittajasuhteet ja -kalenteri

Taloudellinen informaatio vuonna 2023

28.2.2023Vuoden 2022 tilinpäätöstiedote
Viikko 10Vuoden 2022 vuosikertomus
4.5.2023Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023
17.8.2022Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023
1.11.2023Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023


Taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi noin klo 8.
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.5.2023 Helsingissä.

IR-yhteyshenkilö

Tuomas Joensuu, talousjohtaja
+358 50 491 0981
tuomas.joensuu(at)sievicapital.com

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jonka aikana yhtiön edustajat eivät kommentoi Sievi Capitalin taloudellista tilannetta tai liiketoiminnan kehitystä. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Sievi Capital julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tiedottaminen

Yhtiön tiedottamisen tavoitteena on antaa markkinoille kaikki se oleellinen tieto, jota tarvitaan osakkeen hinnan määrittämiseen ja omalta osaltaan varmistaa, että yrityksen johdon ja markkinoiden käsitys yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta on yhtenevä. Tiedottamisen toimintatavoilla toteutetaan Sievi Capital Oyj:n keskeisiä tiedottamisen periaatteita, joita ovat ajantasaisuus, samanaikaisuus, avoimuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön internet-sivuilla julkaistaan kaikki ne tiedot, jotka on julkistettava listayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Yhtiö ylläpitää ja päivittää Internet-sivujaan niin, että sijoittajat ja osakkeenomistajat saavat käyttöönsä uusinta tietoa yhtiöstä. Sievi Capital Oyj:llä on tiedonantopolitiikka, johon on kirjattu yhtiön keskeiset viestinnän periaatteet ja tiedonvälityskanavat.

Sievi Capital Oyj antaa arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti säännöllistä tietoa taloudellisesta tuloksestaan julkistamalla tilinpäätöksen ja tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Sievi Capital Oyj julkistaa kaiken tiedon, jolla voi olla huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineen hintaan, Nasdaq Helsingille, päämedioille ja yhtiön sidosryhmille avoimuusdirektiivin sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla samanaikaisesti ja mahdollisimman pian.

Sievi Capital Oyj:n viestinnän tavoitteena on tukea yhtiön strategiaa lisäämällä kiinnostusta yhtiötä kohtaan sijoituskohteena sekä kohdeyritysten kehittäjänä. Sijoittajaviestinnän, sijoittajasuhteiden ja taloudellisen raportoinnin päätavoitteena on tukea Sievi Capital Oyj:n rahoitusvälineiden oikeaa hinnanmuodostusta välittämällä oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa Sievi Capital Oyj:n taloudellisesta tilanteesta, toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta ja tavoitteista.