Sijoittajasuhteet ja -kalenteri

Taloudellinen informaatio vuonna 2021

24.2.2021Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote
Viikko 10Vuoden 2020 vuosikertomus
29.4.2021Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021
17.8.2021Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021
29.10.2021Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Taloudelliset tiedotteet julkaistaan noin klo 8.
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2021.

IR-yhteyshenkilöt

Jussi Majamaa, toimitusjohtaja
+358 400 412 127
jussi.majamaa(at)sievicapital.com

Markus Peura, talousjohtaja
+358 44 076 0769
markus.peura(at)sievicapital.com

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso (silent period), joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jonka aikana yhtiön edustajat eivät kommentoi Sievi Capitalin taloudellista tilannetta tai liiketoiminnan kehitystä. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Sievi Capital julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tiedottaminen

Yhtiön tiedottamisen tavoitteena on antaa markkinoille kaikki se oleellinen tieto, jota tarvitaan osakkeen hinnan määrittämiseen ja omalta osaltaan varmistaa, että yrityksen johdon ja markkinoiden käsitys yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta on yhtenevä. Tiedottamisen toimintatavoilla toteutetaan Sievi Capital Oyj:n keskeisiä tiedottamisen periaatteita, joita ovat ajantasaisuus, samanaikaisuus, avoimuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön internet-sivuilla julkaistaan kaikki ne tiedot, jotka on julkistettava listayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Yhtiö ylläpitää ja päivittää Internet-sivujaan niin, että sijoittajat ja osakkeenomistajat saavat käyttöönsä uusinta tietoa yhtiöstä. Sievi Capital Oyj:llä on tiedonantopolitiikka, johon on kirjattu yhtiön keskeiset viestinnän periaatteet ja tiedonvälityskanavat.

Sievi Capital Oyj antaa arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti säännöllistä tietoa taloudellisesta tuloksestaan julkistamalla tilinpäätöksen ja tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Sievi Capital Oyj julkistaa kaiken tiedon, jolla voi olla huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineen hintaan, Nasdaq Helsingille, päämedioille ja yhtiön sidosryhmille avoimuusdirektiivin sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla samanaikaisesti ja mahdollisimman pian.

Sievi Capital Oyj:n viestinnän tavoitteena on tukea yhtiön strategiaa lisäämällä kiinnostusta yhtiötä kohtaan sijoituskohteena sekä kohdeyritysten kehittäjänä. Sijoittajaviestinnän, sijoittajasuhteiden ja taloudellisen raportoinnin päätavoitteena on tukea Sievi Capital Oyj:n rahoitusvälineiden oikeaa hinnanmuodostusta välittämällä oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa Sievi Capital Oyj:n taloudellisesta tilanteesta, toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta ja tavoitteista.