Sievi Capital sijoituskohteena

Sievi Capital on listaamattomiin suomalaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja

 • Pitkäaikainen omistaja, jonka tavoitteena luoda arvoa kohdeyrityksissään aktiivisen omistajuuden kautta.
 • Sievi Capitalin hallituksen, johdon ja muun organisaation monipuolinen osaaminen, kokemus ja laajat verkostot tuodaan yhtiöiden käyttöön liiketoiminnan kehittämisen tueksi.
 • Sijoitukset tehdään suoraan yhtiön taseesta, mikä mahdollistaa sijoitustoiminnan joustavuuden kohdeyhtiöiden arvonluonnin näkökulmasta.
 • Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat olennainen osa omaa toimintaamme sekä kehitystyötä kohdeyhtiöissämme.

Sijoitamme kannattaviin ja kasvaviin pk-yrityksiin

 • Pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset (liikevaihto 15–100 m€).
 • Kannattava liiketoiminta ja positiivinen kassavirta.
 • Mahdollisuus kasvaa selvästi toimialaa nopeammin ja saavuttaa merkittävä markkina-asema.
 • Enemmistöomistus tai riittävä määräysvalta strategian valitsemiseksi, muuttamiseksi ja toteuttamiseksi.

Kasvatamme arvoa aktiivisella omistajuudella

 • Tarjoamme kohdeyhtiöidemme käyttöön Sievi Capitalin operatiivisen johdon tuen ja kokeneen neuvonantajaverkostomme resurssit.
 • Tuomme yhtiön hallitukseen osaamista, kokemusta ja strategista näkemystä.
 • Varmistamme, että yhtiön johdolla on käytettävissään riittävät resurssit ja täydennämme niitä tarvittaessa.
 • Uudistamme raportointikäytännöt ja kehitämme niihin liittyvää seurantaa.
 • Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat olennainen osa toimintaamme ja kohdeyhtiön kehittämistä.
 • Panostamme kasvuun, vahvistamme orgaanista kasvupolkua ja varmistamme siihen riittävät resurssit.
 • Otamme aktiivisen roolin kohdeyhtiön kasvattamisessa yrityskaupoilla. Teemme avauksia, laskelmia ja valmisteluja.
 • Tuemme yhtiötä kansainvälistymisessä. Tarjoamme yhtiön käyttöön tietoa, kokemusta ja verkostoja.
 • Suunnittelemme yhtiölle parhaiten sopivan rahoituksen, olemme mukana neuvotteluissa ja valitsemassa yhteistyökumppaneita.

Vahvaa näyttöä arvonluonnista usealta vuodelta

Oman pääoman tuotto

Sievi Capitalin kohdeyhtiöt

Indoor Group


Huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias

KH-Koneet


Maanrakennuskaluston toimittaja

Logistikas


Kokonaisvaltaisten logistiikkapalveluiden tarjoaja

Nordic Rescue Group


Pelastusajoneuvojen järjestelmätoimittaja

HTJ


Yksi Suomen johtavista rakennuttajakonsulttiyrityksistä