Osakemonitori

Sievi Capital Oyj:n osake “SIEVI” on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 24.5.2000 alkaen.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki Sievi Capitalin osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 15 178 567,50 euroa.