Johto

Yhtiön johto koostuu toimitusjohtajasta ja talousjohtajasta. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaisesti. Talousjohtaja vastaa talouden raportointiprosessista sekä tukee toimitusjohtajaa yhtiön liiketoiminnan hoitamisessa.

Ville Nikulainen, toimitusjohtaja

Ville Nikulainen (s.1970, KTM) aloitti Sievi Capital Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana 22.3.2023. Hänellä on pitkä ja kansainvälinen työkokemus talous-, johto- ja hallitustehtävistä, mukaan lukien talousjohtajan tehtävistä Suomen Rahapaja Oy:ssä ja Assemblin Oy:ssä sekä muista talousjohdon tehtävistä muun muassa Stora Enso Oyj:ssä ja Uponor Oy:ssä.

Tuomas Joensuu, talousjohtaja

Tuomas Joensuu (s. 1992, KTM) on työskennellyt Sievi Capital Oyj:n palveluksessa vuodesta 2019 alkaen. Hän aloitti Sievi Capitalin talousjohtajana vuonna 2022. Tuomas on aikaisemmin toiminut asiantuntijatehtävissä mm. Summa Capital Oy:n palveluksessa keskittyen yritys- ja rahoitusjärjestelyihin.