Jakautumismateriaali

28.2.2012 Pörssitiedote: osakkeiden hankintameno

Scanfil Oyj:n osingonmaksupolitiikka

Sievi Capital Oyj:n taloudellinen informaatio ja yhtiökokous 2012

Sievi Capital Oyj tarkentaa vuoden 2011 liikevaihto- ja tulosennustetta

Scanfil Oyj:n listalleottohakemus jätetty Nasdaq OMX Helsinki Oy:lle

Sievi Capital Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.11.2011

Täydennys Sievi Capital Oyj:n jakautumis- ja listautumisesitteeseen

Ojala-Yhtymä Oy:ltä vastakanne liittyen Sievi Capital Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n korvausvaatimukseen

Sievi Capital Oyj:n jakautumis- ja listalleottoesite 14.11.2011

Täydennys Sievi Capital Oyj:n 14.11.2011 päivättyyn esitteeseen

Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Tilintarkastajan lausunto ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Yhtiön 31.12.2010 päättyneen tilikauden jälkeen tekemät varojen jakamista koskevat päätökset

Sievi Capital Oyj:n välitilinpäätos

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus osatilikaudelta 1.1.-30.6.2011

Pörssitiedote 11.8.2011 Sievi Capital Oyj:n hallitus on allekirjoittanut jakautumissuunnitelman

Jakautumissuunnitelma 11.8.2011

Sievi Capital Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

Sievi Capital Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

Sievi Capital Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.3.2011

Scanfil Oyj:n vuosikertomus 2010

Scanfil Oyj:n tilinpäätös 2009

Scanfil Oyj:n tilinpäätös 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ2021 Sievi Capital Oyj