Nordic Rescue Group: Liiketoiminnan vastuullinen haltuunotto

Kotimaiset pelastusajoneuvovalmistajat Saurus Oy ja Vema Lift Oy siirtyivät Nordic Rescue Group -konsernin omistukseen alkuvuodesta 2020. Omistajamuutoksen takia yhteinen toimintakulttuuri oli määriteltävä uudelleen. Konserni keskittyikin vuonna 2020 liiketoimintojen vastuulliseen haltuunottoon. Konsernin pro forma -liikevaihto kasvoi hieman 29,8 miljoonaan euroon. Pro forma -käyttökate oli 1,7 miljoonaa euroa.

Nordic Rescue Groupin vuotta 2020 väritti vahvasti toimintakulttuurin uudelleenmuotoilu, tuotekehityspäätökset ja toiminnallisen joustavuuden hakeminen korona-ajassa. Vuosia perheomistajuudessa olleet kotimainen Saurus ja Vema Lift siirtyivät yrityskauppojen myötä uuteen Nordic Rescue Group -konserniin, jonka pääomistaja on Sievi Capital.

Aiemmin erillään toimineiden yritysten yhdistämisen taustalla on muun muassa tavoite vahvistaa brändien vientipotentiaalia. Vuoden 2020 tärkein tehtävä olikin varmistaa, että yritysten yhdistäminen yhden konsernin alle järjestetään vastuullisesti ja hallitusti. Samalla yhtiön oli mietittävä, kuinka tiettyyn kokoon vakiintunutta liiketoimintaa lähdettäisiin kasvattamaan kaksin, jopa kolminkertaiseksi.

Yhtiön toimintaympäristö oli vuoden 2020 alussa vakaa, mutta häiriintyi keväällä koronaviruspandemian levittyä ja rajoitustoimien astuttua voimaan monissa maissa. Tämä näkyi pääasiassa alustatoimitusten siirtymisinä, jolla oli vaikutusta tuotannon järjestelyyn. Tilanteen pitkittyessä myös tarjouskyselyjen määrä väheni. Epidemia laski kysyntää tärkeillä Aasian markkinoilla tilapäisesti, mutta loppuvuotta kohden markkinatilanne alkoi elpymään.

KOKONAISVALTAISTA PALVELUA

Pelastusajoneuvojen markkina kasvaa globaalisti noin viisi prosenttia vuodessa. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen kehittyvillä markkinoilla luo yhä suurempia tarpeita hyvin järjestetyille pelastustoimille ja -kalustolle. Ulkomailla Nordic Rescue Group on järjestänyt myyntinsä agenttipohjalta, joka helpottaa kansainvälisen myynnin organisointia.

Nordic Rescue Groupin kilpailuvaltti Suomessa on sen edustamat luotetut brändit, fyysinen läsnäolo, palvelun joustavuus sekä kyky vastata yksilöllisiinkin tarpeisiin. Aasian markkinoilla Nordic Rescue Groupin tuotteet erottuvat paikallisista alan kilpailijoista pohjoismaisella premium-laadullaan – tuotteiden suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi käyttäjien mahdollinen liikuntarajoitteisuus. Uusilla markkina-alueillaan konserni tarjoaa myös käyttökoulutuspalveluita sekä mahdollisuutta etäanalyyseihin.

TUOTANTOA TEOLLISTETAAN

Nordic Rescue Groupin tarjoamalle uudelle pelastusajoneuvojen palvelukokonaisuudelle luotiin strategia yhdessä Sievi Capitalin kanssa. Strategisena tavoitteena on luoda Nordic Rescue Groupista kansainvälisesti tunnettu järjestelmätoimittaja. Onnistuneen liiketoiminnan haltuunoton jälkeen konserni panostaa vuonna 2021 liiketoiminnan kehittämiseen. Nordic Rescue Group hakee Sauruksella uuden tason teollista tehokkuutta vaiheistamalla ja virtauttamalla tuotantoa LEAN-mallin mukaisesti sekä kehittämällä logistiikkaa. Vema Lift tavoittelee kasvua keskittämällä nykyisten kolmen toimipisteen toimintansa uuteen Kaarinan tehtaaseen tammikuussa. Molempien brändien viennissä on nähtävissä huomattavaa kasvuvaraa erityisesti Kiinassa, minkä lisäksi kasvua haetaan myös muilta kehittyviltä markkinoilta.