Logistikas: Ennätyksellinen kannattavuus

Logistikaksen liiketoiminta kehittyi myönteisesti vuoden 2020 aikana. Pro forma -liikevaihto laski hieman 20,0 miljoonaan euroon. Pro forma -käyttökate parani huomattavasti ja oli 2,3 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuus kohosi hyvälle tasolle. Logistiikkapalveluiden ulkoistamisen trendi jatkoi kasvuaan ja koronapandemia lisäsi erityisesti varastointipalveluiden kysyntää.

Logistiikka on nopeasti kasvava toimiala, koska yhä useammat yritykset haluavat keskittää voimavarojaan omaan ydinliiketoimintaansa. Myös verkkokauppaostaminen on lisääntynyt merkittävästi vuosi vuodelta. Nopeaan markkinan kehitykseen vastatakseen Logistikas otti vuoden 2020 aikana käyttöönsä uutta automaatiota Rauman päätoimipisteessään.

Palveluyhtiönä Logistikas on hyvin riippuvainen asiakkaidensa logistiikkapalveluiden tarpeista, ja siksi koronapandemian rantautuminen Suomeen aiheutti yhtiössä alkuun huolta. Koronan vaikutukset liiketoimintaan yllättivät kuitenkin positiivisesti, ja vuosi 2020 oli lopulta yhtiölle paitsi ennätyksellinen kannattavuudeltaan myös menestyksekäs logistiikkapalveluiden liikevaihdon kehityksen suhteen. Pandemian myötä etenkin varastointipalveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi. Hankintapalveluiden liikevaihto laski yksittäisen suuren asiakassuhteen päättymisen seurauksena, jolla oli vaikutusta kokonaisuuden liikevaihtoon, mutta ei olennaista vaikutusta tulokseen.

RÄÄTÄLÖITYJÄ PALVELUITA

Logistikas on nykyisillä toiminta-alueillaan hyvin tunnettu ja luotettu toimija. Yhtiön vaikuttava referenssiluettelo sisältää vaativia asiakkuuksia, joissa logistiikan moitteeton ja turvallinen toiminta on kriittistä. Logistikaksen kilpailuetu muodostuu palvelun ketteryydestä ja asiakaslähtöisestä räätälöinnistä. Yhtiö on panostanut tietojärjestelmiinsä jo pitkään, jotta se voi taata asiakkailleen aina elintärkeän, mutkattoman tiedonkulun. Myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä seurataan järjestelmällisesti toiminnan optimoimiseksi ja tyytyväisyyden maksimoimiseksi.

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LISÄÄNTYY

Vuosi 2021 käynnistyy Logistikaksessa optimistisissa merkeissä. Toistaiseksi yhtiön strategia on tähdännyt orgaaniseen kasvuun uusien asiakkuuksien kautta. Ulkoistettujen logistiikkapalveluiden nähdäänkin kasvattavan edelleen suosiotaan Suomessa, jossa logistiikan ulkoistamisaste on vielä varsin matala verrattuna muihin markkinoihin. Myös yhteistyö uuden pääomistajan Sievi Capitalin kanssa pääsee kunnolla alkamaan vuonna 2021. Tarkoituksena on muun muassa muotoilla yhtiön strategiaa uudelleen, kun jatkossa Logistikas tavoittelee kasvua myös epäorgaanisesti,
yrityskauppojen avulla.

Sievi Capitalin tarjoaman tuen avulla Logistikas tavoittelee merkittävää kasvua liikevaihtoon, palveluvalikoiman laajentamista yritysostojen myötä sekä pitkällä aikavälillä toiminta-alueen kasvattamista Suomessa. Logistikas on valmistautunut palkkaamaan lisää henkilökuntaa erityisesti myyntiin ja henkilöstöhallintoon, jotta toiminnan kasvu mahdollistuu myös käytännössä.