Sievi Capital Oyj:n verkkosivuston käyttöehdot

Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

 

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Verkkosivuston sisällön omistaa ja sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Sievi Capital Oyj:lle (jäljempänä Sievi Capital). Sievi Capital ja sen verkkosivustolla olevat merkit ja logot ovat Sievi Capitalin ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tällaisten Sievi Capitalille kuuluvien immateriaalioikeuksien kuten tekijänoikeuden alaisen materiaalin ja tavaramerkkien luvaton käyttö on lailla kielletty.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin sivujen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Sievi Capitalin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja aineistoa Sievi Capitalille (esimerkiksi pyyntöjä ja palautetta) joko sähköpostitse tai tämän verkkosivuston kautta, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: (i) toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaudet ennen sen toimittamista; (iii) sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa aineisto Sievi Capitalille, ja Sievi Capitalilla on oikeus julkaista toimittamasi aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineistoa sen omiin palveluihinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta; (iv) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Sievi Capitalia kohtaan ja sitoudut hyvittämään Sievi Capitalille kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Vastuut

Verkkosivuston sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Sivustolla esiintyvien tietojen ja palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Sievi Capital ei vastaa sivuston tai niiden sisältämien tietojen ja palveluiden oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai täsmällisyydestä, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata. Sievi Capital ei vastaa mistään tappiosta tai vahingosta, joka johtuu siitä, että sivujen käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien sivuille toimittamaan tietoon.

Henkilötietojen käsittely

Joissakin verkkosivuston osissa voidaan pyytää antamaan henkilötietoja esim. yhteydenottopyynnön yhteydessä. Sievi Capital käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kerättyjä tietoja voidaan tallentaa Sievi Capitalin henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään kyseisten rekisterien tietosuojaselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Sievi Capitaliin. Sievi Capital oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivujen tietosuojaselosteessa alla.

Evästekäytännöt

Verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookies) Sievi Capitalin palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Evästeiden käyttöä kuvataan tarkemmin verkkosivujen tietosuojaselosteessa alla.

Oikeus muutoksiin

Sievi Capital pidättää oikeuden muuttaa sivujen sisältöä, käyttöehtoja, tai verkkopalveluita ilman ennakkoilmoitusta ja oikeuden estää pääsy verkkopalveluun koska tahansa. Suosittelemme, että palaat lukemaan nämä käyttöehdot ajoittain pysyäksesi ajan tasalla niihin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sievi Capitalin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Sievi Capitalin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Sievi Capital ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Sievi Capital Oyj

 


 

Sievi Capital Oyj:n tietosuojaseloste verkkosivujen käyttäjistä

 

 1. Rekisterinpitäjä

Sievi Capital Oyj

Pohjoisesplanadi 33

FI-00100 Helsinki

+358 40 500 6898

info@sievicapital.com

(jäljempänä ”me” tai ”Sievi Capital”)

 

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tiina Gröndahl

+358 40 846 0860

info@sievicapital.com

 

 1. Rekisterin nimi

Tietosuojaseloste verkkosivujen käyttäjistä

 

 1. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu suoramarkkinoinnin toteuttamiseen ja tuotekehitykseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan esim. rekisteröityjen henkilöprofiileja ja verkkokäyttäytymistä. Käytämme näitä tietoja esim. verkkosivujemme kehittämisessä.

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme tietosuojaselosteen yhteydessä seuraavia tietoja verkkosivujen käyttäjistä:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja/tai muu yksilöivä tunniste;
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • tiedot liittyen rekisteröidyn käytökseen palveluissa ja verkkosivuilla, jotka on tarkoitettu profilointitarkoituksiin kuten sivustot ja palvelut, joissa on vierailtu, vierailun/käytön kesto, toimet sivustoilla ja palveluissa;
 • tekniset tiedot rekisteröidyn päätelaitteista, kuten IP-osoite, MAC-osoite ja käyttöjärjestelmä;
 • tiedot, jotka rekisteröity on toimittanut Sievi Capitalille, kuten verkkolomakkeet, verkkokeskustelujulkaisut, profiilitiedot, palaute;
 • mahdolliset muut rekisteröidyn itsestään verkkosivuilla antamat tiedot.

 

 1. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti verkkosivuilta ja rekisteröidyiltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tällainen tietojen kerääminen ja päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

 

 1. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-järjestelmien hallinnan ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme solmineet näiden alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset henkilötietojesi suojaamiseksi.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 1. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä verkkosivujen kävijätietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Verkkosivujen käyttäjiä koskevia tietoja säilytämme ja käsittelemme pääsääntöisesti yhden (1) vuoden ajan niiden keräämisestä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

 1. Miten ja mihin tarkoituksiin käytämme evästeitä?

Verkkosivustolla käytetään evästeitä Sievi Capitalin palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Sievi Capitalin verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.

Sievi Capitalin sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, voidaan käyttää myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä internetsivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa Sievi Capitalin sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Voit estää kohdennetun mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston (www.youronlinechoices.eu) kautta.

 

 1. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietosi järjestelmistämme vakioidussa muodossa siten kuin tietosuoja-asetuksessa tarkemmin säädetään.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

 

 1. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.


 

Ⓒ2021 Sievi Capital Oyj