Indoor Group: Menestyksekäs vuosi

Vuonna 2020 koronapandemia vahvisti kotoilutrendiä, joka näkyi niin huonekalujen kuin sisustustuotteidenkin hyvässä kysynnässä. Poikkeuksellinen vuosi oli Indoor Groupille lopulta menestyksekäs. Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 199,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi noin 70 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon.

Vuosi 2020 oli Indoor Groupille poikkeuksellisuudestaan huolimatta varsin onnistunut. Yhtiö kykeni säilyttämään vahvan markkinaasemansa ja parantamaan kannattavuuttaan tavoitteidensa mukaisesti. Koronapandemian leviäminen Suomeen keväällä laski aluksi kuluttajien halukkuutta asioida kivijalkamyymälöissä ja tämä näkyi Sotkan ja Askon verkkokaupan vahvana kasvuna. Indoor Group reagoi tilanteeseen nopeasti ja voimakkaasti erilaisilla sopeutustoimilla sekä kulusäästöillä. Niin asiakkaiden kuin henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen korostui entisestään. Koronatilanteen takia ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona, ja innostus kodin ja pihan laittamiseen voimistui selvästi kevään ja kesän aikana. Tämä vahvisti entisestään kasvavaa kotoilutrendiä.

Yhtiö päivitti strategiansa kesällä 2020, ja sen keskiöön nousi erityisesti monikanavaisen palvelumallin kehittäminen, Askon ja Sotkan brändien vahvistaminen sekä yhteisten Indoor-tasoisten synergioiden löytäminen ja toiminnan harmonisointi. Lisäksi Indoor Group lanseerasi vuoden aikana uudet Askon ja Sotkan asiakasrahoitukset sekä investoi myymäläuudistuksiin ja Insofa-huonekalutehtaaseensa.

ONNISTUMISEN RESEPTI


Huonekaluliiketoiminta on hyvin kilpailtu ala, jota leimaa erityisesti hintavetoisuus ja kuluttajien tarve räätälöidä tuotteita omiin kodin tarpeisiinsa. Indoor Groupin tunnetut ja selkeät, osittain erilaisia kohderyhmiä puhuttelevat ketjukonseptit Asko ja Sotka yhdessä erinomaisen myynti- ja asiakaspalvelukulttuurin kanssa ovat yhtiölle merkittävä kilpailuvaltti. Panostaminen verkkokaupan ketterään kehittämiseen tukee Indoorin kattavaa myymäläverkostoa ja tarjoaa kaikki edellytykset monikanavaisessa palvelumallissa onnistumiseen.

KOHTI PAREMPAA KANNATTAVUUTTA

Vuoden 2020 aikana toteutetut kehitystoimenpiteet kantavat pitkälle tulevaisuuteen, ja näkymät tulevasta ovat positiiviset. Indoor Group tavoittelee vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudellaan maltillista orgaanista kasvua ja huomattavaa parannusta kannattavuudessa vuoden 2019 tasosta. Yhtiöllä on nykyisillä markkinoilla yhä edellytyksiä kehittyä vahvistamalla tuotevalikoimaa, markkinointia ja asiakaspalvelua.

Suurimpana omistajana Sievi Capital on osallistunut vahvasti Indoor Groupin strategian päivittämiseen. Sievi Capital on tukenut yhtiötä luomalla sille mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja tarvittavien investointien tekemiseen läpi poikkeuksellisen vuoden.