Logistikas: Ennätyksellinen kannattavuus

Logistikaksen liiketoiminta kehittyi myönteisesti vuoden 2020 aikana. Pro forma -liikevaihto laski hieman 20,0 miljoonaan euroon. Pro forma -käyttökate parani huomattavasti ja oli 2,3 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuus kohosi hyvälle tasolle. Logistiikkapalveluiden ulkoistamisen trendi jatkoi kasvuaan ja koronapandemia lisäsi erityisesti varastointipalveluiden kysyntää.

Logistiikka on nopeasti kasvava toimiala, koska yhä useammat yritykset haluavat keskittää voimavarojaan omaan ydinliiketoimintaansa. Myös verkkokauppaostaminen on lisääntynyt merkittävästi vuosi vuodelta. Nopeaan markkinan kehitykseen vastatakseen Logistikas otti vuoden 2020 aikana käyttöönsä uutta automaatiota Rauman päätoimipisteessään.

Palveluyhtiönä Logistikas on hyvin riippuvainen asiakkaidensa logistiikkapalveluiden tarpeista, ja siksi koronapandemian rantautuminen Suomeen aiheutti yhtiössä alkuun huolta. Koronan vaikutukset liiketoimintaan yllättivät kuitenkin positiivisesti, ja vuosi 2020 oli lopulta yhtiölle paitsi ennätyksellinen kannattavuudeltaan myös menestyksekäs logistiikkapalveluiden liikevaihdon kehityksen suhteen. Pandemian myötä etenkin varastointipalveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi. Hankintapalveluiden liikevaihto laski yksittäisen suuren asiakassuhteen päättymisen seurauksena, jolla oli vaikutusta kokonaisuuden liikevaihtoon, mutta ei olennaista vaikutusta tulokseen.

RÄÄTÄLÖITYJÄ PALVELUITA

Logistikas on nykyisillä toiminta-alueillaan hyvin tunnettu ja luotettu toimija. Yhtiön vaikuttava referenssiluettelo sisältää vaativia asiakkuuksia, joissa logistiikan moitteeton ja turvallinen toiminta on kriittistä. Logistikaksen kilpailuetu muodostuu palvelun ketteryydestä ja asiakaslähtöisestä räätälöinnistä. Yhtiö on panostanut tietojärjestelmiinsä jo pitkään, jotta se voi taata asiakkailleen aina elintärkeän, mutkattoman tiedonkulun. Myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä seurataan järjestelmällisesti toiminnan optimoimiseksi ja tyytyväisyyden maksimoimiseksi.

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LISÄÄNTYY

Vuosi 2021 käynnistyy Logistikaksessa optimistisissa merkeissä. Toistaiseksi yhtiön strategia on tähdännyt orgaaniseen kasvuun uusien asiakkuuksien kautta. Ulkoistettujen logistiikkapalveluiden nähdäänkin kasvattavan edelleen suosiotaan Suomessa, jossa logistiikan ulkoistamisaste on vielä varsin matala verrattuna muihin markkinoihin. Myös yhteistyö uuden pääomistajan Sievi Capitalin kanssa pääsee kunnolla alkamaan vuonna 2021. Tarkoituksena on muun muassa muotoilla yhtiön strategiaa uudelleen, kun jatkossa Logistikas tavoittelee kasvua myös epäorgaanisesti,
yrityskauppojen avulla.

Sievi Capitalin tarjoaman tuen avulla Logistikas tavoittelee merkittävää kasvua liikevaihtoon, palveluvalikoiman laajentamista yritysostojen myötä sekä pitkällä aikavälillä toiminta-alueen kasvattamista Suomessa. Logistikas on valmistautunut palkkaamaan lisää henkilökuntaa erityisesti myyntiin ja henkilöstöhallintoon, jotta toiminnan kasvu mahdollistuu myös käytännössä.

KH-Koneet Group: Tapahtumarikas vuosi

KH-Koneet Groupin vuosi 2020 sisälsi merkittäviä askelia liiketoiminnan kasvattamiseen Ruotsin markkinoilla. Liikevaihto kasvoi lähes 25 prosenttia 120,5 miljoonaan euroon. Käyttökate laski jonkin verran 6,4 miljoonaan euroon. Haasteellinen koronavuosi toi kuitenkin mukanaan onnistumisia, ja asetetut tavoitteet osittain ylittyivät.

KH-Koneet Group osti ruotsalaisen Beck Maskin Sverigen marraskuussa 2019, ja yrityskaupan myötä Ruotsin yhtiön nimi vaihtui KH-Maskiniksi. Vuoden 2020 aikana KH-Koneet Group pääsikin kasvattamaan jalansijaansa naapurimaassa täysillä. Ostohetkellä KH-Maskinin tärkein edustus oli Kobelco-kaivukoneet. Muilta osin valikoimaa korvattiin pitkälti Wacker Neusonin tuotteilla. Kesällä KH-Maskinin kautta ostettiin ruotsalainen maarakennuskonevuokraamo S-Rental. Lokakuussa yhtiö allekirjoitti sopimuksen Kramer-kuormaajien maahantuonnista Ruotsiin ja joulukuussa
koko Wacker Neuson -tuoteperheen maahantuonti ja myynti Ruotsissa siirrettiin KH-Maskinille. Pandemiasta huolimatta kaikki kasvuun tarvittavat siirrot saatiin tehtyä, ja nyt KH-Koneet Group toimii hyvin samanlaisella tuoteportfoliolla niin Suomessa kuin Ruotsissa. Tuttujen valmistajien ja yhteyshenkilöiden nähdään helpottavan liiketoiminnan harjoittamista huomattavasti Ruotsin markkinoilla.


MARKKINOIDEN ITSEOHJAUTUVIN HENKILÖKUNTA

KH-Koneet Groupin kilpailuetu kumpuaa yhtiön pitkästä historiasta. Yhtiön toimintaa on aina leimannut tahto tehdä vastuullista konekauppaa rohkeasti omalla tavalla ja ihmisiin luottaen. Henkilöstön korkea työtyytyväisyys ja itseohjautuvuus ovat vaikuttaneet voimakkaasti siihen, että pitkät työurat yhtiössä ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. KH-Koneet Group toimii tiiviissä yhteistyössä edustamiensa valmistajien kanssa. Yhtiö on muun muassa käynnistänyt ja rakentanut useiden valmistajien, kuten Kramerin ja Yanmarin, maahantuonnin Suomeen yhteisvoimin heidän kanssaan. Nyt yhteistä matkaa on takana jo parinkymmenen vuoden ajan. Asiakkaille tämä välittyy poikkeuksellisena asiakasymmärryksenä ja ammattitaitona. Asiantunteva henkilökunta kykenee tarjoamaan asiakkaille korkealaatuiset tuotteet ja joustavat palvelut jokaiseen tarpeeseen ja aina kilpailukykyiseen hintaan.

MÄÄRÄTIETOISESTI KOHTI TAVOITTEITA

Yhtiön pidemmän aikavälin strategia tähtää Pohjoismaissa laajentumiseen
ja lopulta siihen, että KH-Koneet Groupista tulee Pohjoismaiden johtava konekaupan toimija. Vuosi 2020 oli merkittävä askel kohti tätä tavoitetta, mutta työtä riittää edelleen. KH-Koneet Groupin tärkeänä tukena toimii Sievi Capital, joka on jo kolmen vuoden ajan ollut yhtiön suurin omistaja. Koronapandemia vaikeuttaa osaltaan markkinan kehityksen ennustamista, mutta kompaktikoneiden ja konevuokrauksen kysynnän arvioidaan jatkavan vahvaa kasvutrendiään. Lisäksi infra-alalle on odotettavissa runsaasti uusia investointeja. Vuonna 2021 KH-Koneet Group tavoittelee Suomessa maltillista ja Ruotsissa voimakkaampaa markkinaosuuksien kasvua.

Nordic Rescue Group: Liiketoiminnan vastuullinen haltuunotto

Kotimaiset pelastusajoneuvovalmistajat Saurus Oy ja Vema Lift Oy siirtyivät Nordic Rescue Group -konsernin omistukseen alkuvuodesta 2020. Omistajamuutoksen takia yhteinen toimintakulttuuri oli määriteltävä uudelleen. Konserni keskittyikin vuonna 2020 liiketoimintojen vastuulliseen haltuunottoon. Konsernin pro forma -liikevaihto kasvoi hieman 29,8 miljoonaan euroon. Pro forma -käyttökate oli 1,7 miljoonaa euroa.

Nordic Rescue Groupin vuotta 2020 väritti vahvasti toimintakulttuurin uudelleenmuotoilu, tuotekehityspäätökset ja toiminnallisen joustavuuden hakeminen korona-ajassa. Vuosia perheomistajuudessa olleet kotimainen Saurus ja Vema Lift siirtyivät yrityskauppojen myötä uuteen Nordic Rescue Group -konserniin, jonka pääomistaja on Sievi Capital.

Aiemmin erillään toimineiden yritysten yhdistämisen taustalla on muun muassa tavoite vahvistaa brändien vientipotentiaalia. Vuoden 2020 tärkein tehtävä olikin varmistaa, että yritysten yhdistäminen yhden konsernin alle järjestetään vastuullisesti ja hallitusti. Samalla yhtiön oli mietittävä, kuinka tiettyyn kokoon vakiintunutta liiketoimintaa lähdettäisiin kasvattamaan kaksin, jopa kolminkertaiseksi.

Yhtiön toimintaympäristö oli vuoden 2020 alussa vakaa, mutta häiriintyi keväällä koronaviruspandemian levittyä ja rajoitustoimien astuttua voimaan monissa maissa. Tämä näkyi pääasiassa alustatoimitusten siirtymisinä, jolla oli vaikutusta tuotannon järjestelyyn. Tilanteen pitkittyessä myös tarjouskyselyjen määrä väheni. Epidemia laski kysyntää tärkeillä Aasian markkinoilla tilapäisesti, mutta loppuvuotta kohden markkinatilanne alkoi elpymään.

KOKONAISVALTAISTA PALVELUA

Pelastusajoneuvojen markkina kasvaa globaalisti noin viisi prosenttia vuodessa. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen kehittyvillä markkinoilla luo yhä suurempia tarpeita hyvin järjestetyille pelastustoimille ja -kalustolle. Ulkomailla Nordic Rescue Group on järjestänyt myyntinsä agenttipohjalta, joka helpottaa kansainvälisen myynnin organisointia.

Nordic Rescue Groupin kilpailuvaltti Suomessa on sen edustamat luotetut brändit, fyysinen läsnäolo, palvelun joustavuus sekä kyky vastata yksilöllisiinkin tarpeisiin. Aasian markkinoilla Nordic Rescue Groupin tuotteet erottuvat paikallisista alan kilpailijoista pohjoismaisella premium-laadullaan – tuotteiden suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi käyttäjien mahdollinen liikuntarajoitteisuus. Uusilla markkina-alueillaan konserni tarjoaa myös käyttökoulutuspalveluita sekä mahdollisuutta etäanalyyseihin.

TUOTANTOA TEOLLISTETAAN

Nordic Rescue Groupin tarjoamalle uudelle pelastusajoneuvojen palvelukokonaisuudelle luotiin strategia yhdessä Sievi Capitalin kanssa. Strategisena tavoitteena on luoda Nordic Rescue Groupista kansainvälisesti tunnettu järjestelmätoimittaja. Onnistuneen liiketoiminnan haltuunoton jälkeen konserni panostaa vuonna 2021 liiketoiminnan kehittämiseen. Nordic Rescue Group hakee Sauruksella uuden tason teollista tehokkuutta vaiheistamalla ja virtauttamalla tuotantoa LEAN-mallin mukaisesti sekä kehittämällä logistiikkaa. Vema Lift tavoittelee kasvua keskittämällä nykyisten kolmen toimipisteen toimintansa uuteen Kaarinan tehtaaseen tammikuussa. Molempien brändien viennissä on nähtävissä huomattavaa kasvuvaraa erityisesti Kiinassa, minkä lisäksi kasvua haetaan myös muilta kehittyviltä markkinoilta.

Indoor Group: Menestyksekäs vuosi

Vuonna 2020 koronapandemia vahvisti kotoilutrendiä, joka näkyi niin huonekalujen kuin sisustustuotteidenkin hyvässä kysynnässä. Poikkeuksellinen vuosi oli Indoor Groupille lopulta menestyksekäs. Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 199,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi noin 70 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon.

Vuosi 2020 oli Indoor Groupille poikkeuksellisuudestaan huolimatta varsin onnistunut. Yhtiö kykeni säilyttämään vahvan markkinaasemansa ja parantamaan kannattavuuttaan tavoitteidensa mukaisesti. Koronapandemian leviäminen Suomeen keväällä laski aluksi kuluttajien halukkuutta asioida kivijalkamyymälöissä ja tämä näkyi Sotkan ja Askon verkkokaupan vahvana kasvuna. Indoor Group reagoi tilanteeseen nopeasti ja voimakkaasti erilaisilla sopeutustoimilla sekä kulusäästöillä. Niin asiakkaiden kuin henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen korostui entisestään. Koronatilanteen takia ihmiset viettivät enemmän aikaa kotona, ja innostus kodin ja pihan laittamiseen voimistui selvästi kevään ja kesän aikana. Tämä vahvisti entisestään kasvavaa kotoilutrendiä.

Yhtiö päivitti strategiansa kesällä 2020, ja sen keskiöön nousi erityisesti monikanavaisen palvelumallin kehittäminen, Askon ja Sotkan brändien vahvistaminen sekä yhteisten Indoor-tasoisten synergioiden löytäminen ja toiminnan harmonisointi. Lisäksi Indoor Group lanseerasi vuoden aikana uudet Askon ja Sotkan asiakasrahoitukset sekä investoi myymäläuudistuksiin ja Insofa-huonekalutehtaaseensa.

ONNISTUMISEN RESEPTI


Huonekaluliiketoiminta on hyvin kilpailtu ala, jota leimaa erityisesti hintavetoisuus ja kuluttajien tarve räätälöidä tuotteita omiin kodin tarpeisiinsa. Indoor Groupin tunnetut ja selkeät, osittain erilaisia kohderyhmiä puhuttelevat ketjukonseptit Asko ja Sotka yhdessä erinomaisen myynti- ja asiakaspalvelukulttuurin kanssa ovat yhtiölle merkittävä kilpailuvaltti. Panostaminen verkkokaupan ketterään kehittämiseen tukee Indoorin kattavaa myymäläverkostoa ja tarjoaa kaikki edellytykset monikanavaisessa palvelumallissa onnistumiseen.

KOHTI PAREMPAA KANNATTAVUUTTA

Vuoden 2020 aikana toteutetut kehitystoimenpiteet kantavat pitkälle tulevaisuuteen, ja näkymät tulevasta ovat positiiviset. Indoor Group tavoittelee vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudellaan maltillista orgaanista kasvua ja huomattavaa parannusta kannattavuudessa vuoden 2019 tasosta. Yhtiöllä on nykyisillä markkinoilla yhä edellytyksiä kehittyä vahvistamalla tuotevalikoimaa, markkinointia ja asiakaspalvelua.

Suurimpana omistajana Sievi Capital on osallistunut vahvasti Indoor Groupin strategian päivittämiseen. Sievi Capital on tukenut yhtiötä luomalla sille mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja tarvittavien investointien tekemiseen läpi poikkeuksellisen vuoden.