Lukitusalan edelläkävijä toi sijoituksen takaisin kymmenkertaisena

Sievi Capital sijoitti iLOQ:iin sen varhaisia vuosina ja tuki omistajana yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä. Innovatiivisen yrityksen johtoa miellytti ”yrittäjähenkinen ja olennaiset asiat tunnistava” omistaja.

Lokakuussa vuonna 2019 ilmoitettiin yrityskaupasta, jolla suomalainen lukitusjärjestelmäyhtiö iLOQ myytiin ruotsalaisen pääomasijoittajan Nordic Capitalin hallinnoimille rahastoille noin 190 miljoonalla eurolla. Myyjinä olivat yhtiöstä reilut 21 prosenttia omistanut Sievi Capital ja iLOQ:in muut pääomistajat. Kauppa toteutui joulukuussa 2019.

”iLOQ:in perustajat, toimiva johto ja henkilöstö ovat tehneet erinomaista työtä yrityksen kehittämisessä. Nyt kun iLOQ on siirtynyt kansainvälistymisessä uuteen vaiheeseen, olemme vakuuttuneita, että Nordic Capital on tässä vaiheessa hyvä kumppani yritykselle”, sanoi Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila tuolloin pörssitiedotteessa.

iLOQ oli aiemmin ilmoittanut tutkivansa myös listautumisvaihtoehtoa, mutta lopulta myynti toiselle pääomasijoittajalle oli järkevintä.

”Meille ei ollut väliä, millä tavalla irtautuisimme. Ehdot ratkaisivat”, sanoo Sievi Capitalin talousjohtaja Markus Peura. ”Yhtiön kannalta voi olla parempi kehittää sitä pörssin ulkopuolella ilman kvartaalipaineita.”

Pääomaa, riskinjakoa ja osaamista

Sähkö- ja automaatioinsinööri Mika Pukari perusti iLOQ:in Oulussa vuonna 2003 ja toimi toimitusjohtajana vuoteen 2017 saakka. Hänen johdollaan yhtiö lanseerasi vuonna 2008 ensimmäisen sähköisen lukitusinnovaationsa, joka sai käyttämänsä energian fyysisen avaimen liikkeestä. Yhtiö oli vasta kasvutiensä alussa Sievi Capitalin tehdessä siihen ensimmäisen pääomasijoituksen vuonna 2009.

Siitä alkoi nopea kasvu: vuonna 2013 iLOQ nousi ykköseksi Deloitten nopeiten kasvavien teknologiayhtiöiden listauksessa. Vuosina 2008-2012 yhtiön liikevaihto kasvoi yli 7000 prosenttia.

Sievi Capital oli iLOQin aktiivinen omistaja ja Sievi Capitalin aiemmat toimitusjohtajat Jorma ja Harri Takanen toimivat yhtiön hallituksessa.

”Alussa pääoman tuominen yhtiöön ja riskin jakaminen perustajan kanssa on ollut todella tärkeää. Sen lisäksi Sievi Capital toi kokemusta ja osaamista hallitustyöhön ja sitä kautta johtamiseen”, sanoi iLOQ:in toimitusjohtaja Heikki Hiltunen Sievi Capitalin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Lukitusinnovaatiot vastasivat trendeihin

Sievi Capitalin sijoitusaikana iLOQ kasvoi ja kansainvälistyi ensin Pohjoismaissa ja myöhemmin Keski-Euroopassa. Kymmenessä vuodessa sen henkilöstömäärä kasvoi noin 150 työntekijään ja yhtiöstä tuli hyvän liiketuloksen tekijä.

Sähköisiä lukitusjärjestelmiä valmistava yritys hyötyi trendeistä, jotka vaikuttivat vahvasti toimialaan. Näitä olivat mm. kaupungistuminen, älykodit ja digitaalinen integraatio. iLOQ myös kehitti toimialaansa vahvalla innovaatiotoiminnalla, joka yhdisti lukitusteknologian, digitalisaation ja pilvipalvelut.

iLOQ:in kilpailuetuna muihin sähköisiin pääsynhallintajärjestelmiin on tuotteiden omavoimaisuus. Koska ne eivät tarvitse ulkopuolista virtalähdettä, tuotteiden ylläpito- ja elinkaarikustannukset jäävät pieniksi. Kadonneen avaimen voi myös poistaa ja uusia iLOQ:in pilvipalvelun kautta.

Pitkä sijoitusaika kannatti

Sievi Capitalin vuoden 2019 vuosikertomuksessa iLOQin toimitusjohtaja Heikki Hiltunen kertoi yhtiön nousseen Sievi Capitalin omistuksessa taloudellisesti jaloilleen ja saaneen hyvän markkina-aseman Suomessa ja Ruotsissa. Hän kuvasi Sievi Capitalia ”yrittäjähenkiseksi, olennaiset asiat tunnistavaksi omistajaksi, joka toimii hyvänä neuvonantajana johdolle”.

”Kymmenen vuotta sitten, kun Sievi Capital lähti mukaan omistajaksi, moni varmaankin epäili, tuleeko iLOQ:ista koskaan mitään”, Hiltunen sanoi. Omistajaksi lähteminen vaati hänen mukaansa Sievi Capitalilta uskoa, rohkeutta ja näkemystä.

Markus Peura on tyytyväinen iLOQ:in kehitykseen sijoitusaikana. Ensimmäisen sijoituksen aikana vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 700 000 euroa ja käyttökate negatiivinen. Vuonna 2019 liikevaihto oli 61 miljoonaa ja käyttökate 10 miljoonaa.

”Yhtiö kehittyi hyvin viime vuosien aikana. Oli järkevää olla mukana omistajana pidempään”, Peura perustelee pitkää sijoitusaikaa.

”Myydessään osuutensa iLOQ:ista Sievi Capital sai noin 40 miljoonaa euroa. Kun ottaa lisäksi huomioon omistusvuosien aikana saamamme osingot, saimme sijoituksemme yli kymmenkertaisena takaisin”, Markus Peura sanoo tyytyväisenä.