Kohdeyhtiö caset

KH-Koneiden rohkea visio sai riskin jakajan

Sievi Capital sijoitti KH-Koneisiin vuonna 2017. Sen jälkeen yhtiö on laajentunut uusille toimialoille, mennyt Ruotsin markkinoille ja yli kaksinkertaistanut liikevaihtonsa. Yrittäjien rohkea visio on kantanut ja samalla yhtiö on säilyttänyt sille ominaisen hengen.

Vuonna 2017 KH-Koneet Groupin yrittäjät Teppo ja Timo Sakari ja Kari Salo olivat tärkeän päätöksen edessä. Vuonna 1996 perustettu koneiden maahantuontia harjoittava yhtiö oli 20 vuodessa kasvanut noin 50 miljoonan liikevaihtoa tekeväksi, hyvin kannattavaksi yhtiöksi. Muutaman vuoden ajan kasvu oli kuitenkin hiipunut. Toimitusjohtaja Teppo Sakarilla oli rohkea visio siitä, mihin yrityksen tulisi seuraavaksi tähdätä, mutta yrittäjien mielestä riski tuntui liian suurelta.

”Lähdimme hakemaan riskin jakajaksi sijoittajaa, joka sopisi meidän kaltaisellemme pienehkölle perheyhtiötaustaiselle yritykselle”, Teppo Sakari kertoo.

Sakarin veljekset olivat tuoneet maahan maarakennuskoneita Ruotsista jo 1980-luvulta lähtien. 1990-luvun lama keskeytti toiminnan, mutta 1996 he perustivat samalla idealla KH-Koneet ja käynnistivät käytettyjen tierakennuslaitteiden ja minikaivinkoneiden maahantuonnin Ruotsista ja Saksasta. Uusien koneiden tuonnin KH-Koneet aloitti vuonna 1999. Samoihin aikoihin mukaan tuli kolmanneksi yrittäjäksi Kari Salo, joka toi yritykseen taloushallinnon osaamista.

2000-luvulla yritys kasvoi reippaasti keskimäärin 15 prosentin vuosivauhtia. Koneiden kysyntä oli hyvää ja asiakkaat oppivat tuntemaan yrityksen ”vastuullisena konekauppana”, jonka kanssa sopimukset pitävät. Toimitusjohtaja Teppo Sakari sanoo, että asiat on sovittu asiakkaiden kanssa kuntoon niin, että molemmat ovat tyytyväisiä.

”Se on kantanut pitkälle, sillä asiakkaat arvostavat meidän kulttuuriamme.”

Rohkea visio sai vihreää valoa

Sievi Capital etsii erinomaisia yrityksiä, joissa on kasvupotentiaalia. Talousjohtaja Markus Peura kuvaa KH-Koneita ”vahvaksi yhtiöksi omalla toimialallaan”, joka herätti Sievi Capitalin huomion. Neuvottelut yrityskaupoista kestivät kahdeksan kuukautta. Peuran mukaan niiden aikana puhuttiin paljon yrityksen visiosta, strategiasta ja KH-Koneille ominaisen yrityskulttuurin säilyttämisestä.
Teppo Sakarin mukaan neuvottelut käytiin hyvässä hengessä, vaikka mukana oli myös luopumisen tuskaa. Samalla oli selviö, että kaikki yrittäjät jatkavat yrityksessä myös yrityskaupan jälkeen.

Visio, joka Teppo Sakarilla oli ennen yrityskauppaa, ei ollut pienimmästä päästä. KH-Koneet tähtäsi Pohjoismaiden johtavaksi konekauppiaaksi. Ensin piti mennä mukaan konevuokraukseen, sitten suurten koneiden maahantuontiin ja lopulta Ruotsiin. Sakari uskoo, että yrityskauppaneuvotteluissa hänestä paistoi läpi halu toteuttaa unelma ja tahtotila oli uskottava.

Samaan aikaan kun neuvotteluja käytiin, Kesko oli luopumassa Kobelcon suurten koneiden maahantuonnista ja KH-Koneille avautui mahdollisuus toteuttaa yksi strategiansa palasista. Tulevalle enemmistöomistajalle muutos strategian järjestykseen sopi. Seuraavana päivänä, kun yritysjärjestely Sievi Capitalin kanssa oli sovittu, KH-Koneet toteutti Kobelcon-liiketoiminnan oston Keskolta. Seuraavana vuonna perustettiin konevuokraukseen keskittyvä Crent.

Kasvu kiihtynyt pikakelauksella

Sievi Capitalin aktiivinen omistajuus on näkynyt selvimmin KH-Koneiden taloushallinnon kehittämisessä, hallitustyöskentelyn johdonmukaisuudessa ja oikean tiimin rakentamisessa. Teppo Sakarin mukaan organisaation rakentamisessa on ollut enemmän rohkeutta, kun riskiä on ollut jakamassa pääomasijoittaja.

Markus Peuran mukaan KH-Koneiden kasvu on reilun kolmen vuoden aikana ”kiihtynyt pikakelauksella” ja yhtiön liikevaihto on kasvanut vuoden 2017 50 miljoonasta viime vuoden 120 miljoonaan. Kasvun takana ovat mm. Ruotsissa tehdyt yrityskaupat. Vuonna 2019 KH-Koneet osti norjalaisomistuksessa olleen Beck Maskin Sverige AB:n ja vuonna 2020 S-Rental AB:n.

”Yrityskaupoissa ja rahoituksen järjestämisessä oli tärkeä rooli Sievi Capitalin Markus Peuralla ja Tuomas Joensuulla. Heillä on kova osaamisen taso”, Teppo Sakari sanoo.

KH-Koneille ominainen yrityskulttuuri ja henki ovat Sakarin mukaan pysyneet uuden pääomistajan aikana ennallaan. Hän uskoo yhtiön henkilöstön olevan ”itseohjautuvin koko toimialalla”. Nyt tavoitteena on viedä sama henki Ruotsiin, missä henkilöstöä pyritään rohkaisemaan luomalla voittajatiimiin kuulumisen tunnetta.

”Kaikki on mennyt paremmin kuin ajattelimme. KH-Koneiden kulttuurissa ja hengessä mikään ei ole muuttunut. Oli Sievi Capitalilta rohkea teko kunnioittaa yrityksen henkeä. Jos henki olisi tapettu, tarina olisi ollut ihan toisenlainen”, Sakari sanoo.

”Yrityskaupan motiivina meillä yrittäjillä oli kotiuttaa osa 20 vuotta tehdyn työn hedelmistä ja päästä toteuttamaan unelmaamme. Visiomme toteuttaminen on hyvässä vauhdissa ja menemme oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävää.”

Lukitusalan edelläkävijä toi sijoituksen takaisin kymmenkertaisena

Sievi Capital sijoitti iLOQ:iin sen varhaisia vuosina ja tuki omistajana yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä. Innovatiivisen yrityksen johtoa miellytti ”yrittäjähenkinen ja olennaiset asiat tunnistava” omistaja.

Lokakuussa vuonna 2019 ilmoitettiin yrityskaupasta, jolla suomalainen lukitusjärjestelmäyhtiö iLOQ myytiin ruotsalaisen pääomasijoittajan Nordic Capitalin hallinnoimille rahastoille noin 190 miljoonalla eurolla. Myyjinä olivat yhtiöstä reilut 21 prosenttia omistanut Sievi Capital ja iLOQ:in muut pääomistajat. Kauppa toteutui joulukuussa 2019.

”iLOQ:in perustajat, toimiva johto ja henkilöstö ovat tehneet erinomaista työtä yrityksen kehittämisessä. Nyt kun iLOQ on siirtynyt kansainvälistymisessä uuteen vaiheeseen, olemme vakuuttuneita, että Nordic Capital on tässä vaiheessa hyvä kumppani yritykselle”, sanoi Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila tuolloin pörssitiedotteessa.

iLOQ oli aiemmin ilmoittanut tutkivansa myös listautumisvaihtoehtoa, mutta lopulta myynti toiselle pääomasijoittajalle oli järkevintä.

”Meille ei ollut väliä, millä tavalla irtautuisimme. Ehdot ratkaisivat”, sanoo Sievi Capitalin talousjohtaja Markus Peura. ”Yhtiön kannalta voi olla parempi kehittää sitä pörssin ulkopuolella ilman kvartaalipaineita.”

Pääomaa, riskinjakoa ja osaamista

Sähkö- ja automaatioinsinööri Mika Pukari perusti iLOQ:in Oulussa vuonna 2003 ja toimi toimitusjohtajana vuoteen 2017 saakka. Hänen johdollaan yhtiö lanseerasi vuonna 2008 ensimmäisen sähköisen lukitusinnovaationsa, joka sai käyttämänsä energian fyysisen avaimen liikkeestä. Yhtiö oli vasta kasvutiensä alussa Sievi Capitalin tehdessä siihen ensimmäisen pääomasijoituksen vuonna 2009.

Siitä alkoi nopea kasvu: vuonna 2013 iLOQ nousi ykköseksi Deloitten nopeiten kasvavien teknologiayhtiöiden listauksessa. Vuosina 2008-2012 yhtiön liikevaihto kasvoi yli 7000 prosenttia.

Sievi Capital oli iLOQin aktiivinen omistaja ja Sievi Capitalin aiemmat toimitusjohtajat Jorma ja Harri Takanen toimivat yhtiön hallituksessa.

”Alussa pääoman tuominen yhtiöön ja riskin jakaminen perustajan kanssa on ollut todella tärkeää. Sen lisäksi Sievi Capital toi kokemusta ja osaamista hallitustyöhön ja sitä kautta johtamiseen”, sanoi iLOQ:in toimitusjohtaja Heikki Hiltunen Sievi Capitalin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Lukitusinnovaatiot vastasivat trendeihin

Sievi Capitalin sijoitusaikana iLOQ kasvoi ja kansainvälistyi ensin Pohjoismaissa ja myöhemmin Keski-Euroopassa. Kymmenessä vuodessa sen henkilöstömäärä kasvoi noin 150 työntekijään ja yhtiöstä tuli hyvän liiketuloksen tekijä.

Sähköisiä lukitusjärjestelmiä valmistava yritys hyötyi trendeistä, jotka vaikuttivat vahvasti toimialaan. Näitä olivat mm. kaupungistuminen, älykodit ja digitaalinen integraatio. iLOQ myös kehitti toimialaansa vahvalla innovaatiotoiminnalla, joka yhdisti lukitusteknologian, digitalisaation ja pilvipalvelut.

iLOQ:in kilpailuetuna muihin sähköisiin pääsynhallintajärjestelmiin on tuotteiden omavoimaisuus. Koska ne eivät tarvitse ulkopuolista virtalähdettä, tuotteiden ylläpito- ja elinkaarikustannukset jäävät pieniksi. Kadonneen avaimen voi myös poistaa ja uusia iLOQ:in pilvipalvelun kautta.

Pitkä sijoitusaika kannatti

Sievi Capitalin vuoden 2019 vuosikertomuksessa iLOQin toimitusjohtaja Heikki Hiltunen kertoi yhtiön nousseen Sievi Capitalin omistuksessa taloudellisesti jaloilleen ja saaneen hyvän markkina-aseman Suomessa ja Ruotsissa. Hän kuvasi Sievi Capitalia ”yrittäjähenkiseksi, olennaiset asiat tunnistavaksi omistajaksi, joka toimii hyvänä neuvonantajana johdolle”.

”Kymmenen vuotta sitten, kun Sievi Capital lähti mukaan omistajaksi, moni varmaankin epäili, tuleeko iLOQ:ista koskaan mitään”, Hiltunen sanoi. Omistajaksi lähteminen vaati hänen mukaansa Sievi Capitalilta uskoa, rohkeutta ja näkemystä.

Markus Peura on tyytyväinen iLOQ:in kehitykseen sijoitusaikana. Ensimmäisen sijoituksen aikana vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 700 000 euroa ja käyttökate negatiivinen. Vuonna 2019 liikevaihto oli 61 miljoonaa ja käyttökate 10 miljoonaa.

”Yhtiö kehittyi hyvin viime vuosien aikana. Oli järkevää olla mukana omistajana pidempään”, Peura perustelee pitkää sijoitusaikaa.

”Myydessään osuutensa iLOQ:ista Sievi Capital sai noin 40 miljoonaa euroa. Kun ottaa lisäksi huomioon omistusvuosien aikana saamamme osingot, saimme sijoituksemme yli kymmenkertaisena takaisin”, Markus Peura sanoo tyytyväisenä.

Lataa lisää esimerkkejä